Odčitatelná položka na výzkum a vývojvýzkum a vývoj

Tato nepřímá podpora vývoje/výzkumu je dostupná daleko většímu množství firem a její využívání je pro vás mnohem snadnější nežli přímá podpora formou dotací.

Například, máte-li hospodářský výsledek (zisk před zdaněním) ve výši 6 milionů a náklady na vývoj (inovace) činily 5 milionů, budou tyto náklady zároveň odčitatelnou položkou. Daň tedy nezaplatíte z 6 milionů, ale pouze z 1 milionu (6-5), čímž získáte úsporu 1 milion za rok.

Z praxe víme, že takto získáte přibližně 110 tisíc na jednoho zaměstnance ve vývoji/výzkumu. Máte-li ve vývojovém/výzkumném oddělení či konstrukci například 10 lidí na plný úvazek, ušetříte na daních cca 1,1 milionu za rok.

Uplatnění odpočtu nákladů na výzkum a vývoj Vám významně sníží daňovou zátěž, ale nezkreslí hospodářský výsledek! Zůstáváte tak i nadále bonitní společností pro bankovní sektor i kapitálový trh, přestože nebudete platit vysoké daně.

Abyste mohli využít odčitatelnou položku nákladů na vývoj/výzkum, musíte splňovat několik podmínek. Především musíte přesně znát, které činnosti jsou výzkumem nebo vývojem a které konkrétní náklady lze uplatnit. Nejdůležitější však je mít průkaznou evidenci nákladů a činností vůči finančnímu úřadu. Proto naše společnost svým klientům zavádí systém pravidel, který umožní bezproblémově těchto možností využívat.

Službu vám připravíme na klíč, takže se nebudete muset o nic starat.

Za celý projekt přebíráme záruky, po jeho dokončení získáte vyjádření auditora/daňového poradce o správnosti postupů účtování a evidence nákladů na vývoj/výzkum. Získáte jistotu, že všechny provedené operace budou v souladu s platným zněním zákonů.

 

Kontaktujte nás

tel.: 603 520 832

e-mail: vreslerova@uspora.cz