Zdravotní pojišťovny:

 
Všeobecná zdravotní pojišťovna: www.vzp.cz 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra: www.zpmvcr.cz 
Odborová zdravotní pojišťovna: www.ozp.cz 
Vojenská zdravotní pojišťovna: www.vozp.cz 
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: www.zpskoda.cz 
Revírní bratrská pokladna: www.rbp-zp.cz 
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE: www.zpma.cz 
Českánárodní zdravotní pojišťovna: www.cnzp.cz 
Hutnická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna: www.hzp.cz 

Státní správa:

 
Státní správa: www.statnisprava.cz
Portál veřejné správy: http://portal.gov.cz/wps.cz/portal
Český statistický úřad: www.czso.cz
Finanční úřady: www.financni-urady.cz
Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz
Státní úřad inspekce práce http://www.suip.cz/

Partneři:

 
náš partner a současně dodavatel dezinfekčních a čisticích prostředků Ecoliquid s.r.o.
náš partner a dodavatel paliv RVF s.r.o.

Další užitečné odkazy:

 
ARES: www.info.mfcr.cz/ares/ares_fr.html 
Justice: www.justice.cz
Sbírka zákonů: www.sbirka.cz

Kontaktujte nás

tel.: 603 520 832

e-mail: vreslerova@uspora.cz